روستا ی خیرآباد بخش شراء

نام روستا خیرآباد میباشد که به گفته اهالی روستا به دلیل خیرخواه بودن مردم روستا نام روستا را خیرآباد نامگذاری کردن که قدمت روستا به 150سال پیش برمیگردد و وقایع تاریخی مشهورآن حمله روسها می باشد که کدخدای وقت اجازه ورود آنها رابه روستا نمی دهدبه دلیل خساراتی که به روستا وارد می کردن وبیرون از روستا از انها پذیرای می کند

 تابعیت تقسیماتی (دهستان .بخش.شهرستان.استان )

 روستای خیرآبادبراساس آخرین تقسیمات کشوری یکی از آبادیهای دهستان شوردشت بخش قهاوندشراء شهرستان همدان می باشد

موقعیت جغرافیایی ووضعیت جغرفیایی روستا

روستا خیرآبادازلحاظ موقیت جغرافیایی در49 درجه و 02 دقیقه طول شرقی و42 درجه و 42 دقیقه عرض شمالی وباارتفاع 1636 مترازسطح دریا در 12 کیلومتری جنوب شهرقهاوند و8کیلومتری مرکز دهستان شوردشت کوزره واقع شده است به لحاظ موقعیت نسبی روستای خیرآباد ازشمال با روستای دشته ازجنوب باروستاهای خماجین وکوزره از شرق مهاجرآباد ازغرب با برکت آباد همسایه است

سابقه سکونت وتایخچه شکل گیری روستا

قدمت روستا 150سال پیش میباشد که پایه گذاری اولیه روستا 2کیلومتربه طرف شرق میباشدکه به دلیل طغیان رودخانه قره چای وجمع شدن سیلابهای فصلی مجبور شدن به ارتفاعات کوچ کنند که روستای فعلی میباشدکه اولین قومی که ساکن شدن بنام قوم الیات میباشد که دوباره قوم خضر کوچ میکنن که تعدادی هم ازروستاهای اطراف ازجمله اوچ تپه .قشلاق. خماجین. ولیدآباد شیرین آباد.به این روستا کوچ می کنند

فاصله روستا ازسایرروستاها ی همجوارومراکزدهستان.بخش ونوع راههای روستایی

فاصله روستا از روستای دشته 8 کیلومتراز روستای خماجین 5کیلومترازروستای کوزره 7کیلومتر از روستای مهاجرآباد که راه خاکی میباشد 5کیلومتراست و از مرکز بخش قهاوند 12کیلومتراست وکل راههای روستا آسفالت میباشد                                                                                                                           نام مزارع ومکانهای تابعه روستا

نام مزارع روستا جیهون دشت میباشد وبیشتر تبعه روستا درمزارع کشاورزی میباشد که لازم به ذکر است نام اطراف روستا بنام شوردشت به دلیل مناسب نبودن خاک میباشد

که مهمترین کشاورزان روستا واطراف روستا به نامهای 1-ناصر کاظمی 2-حاج کوثربیات 3-حاج عزت بیات 4-حاج احمد بیات 5-حاج قربانعلی قره گوزلومی باشد که مشغول فعالیت در کشت گندم یونجه جو وسیب زمینی می باشند

/ 0 نظر / 42 بازدید