رزن

شهرستان رزن     بخش مرکزی رزن    دهستان درجزین سفلی   بخش قروه درجزین   روستای سایان    مزرعه گیودره    نوده    نیر    بهکندان    پشتجین   احمدآباد    دولوجردین بالا   رازین    عمان    کمندان   نظام‌آباد    حکان   درجزین    سیلک   زاکان   در جزین علیا   شوند    مزرعه صارم   منوچهر    چانگرین                

/ 0 نظر / 15 بازدید