جیهون آباد

 

از روستاهای قابل توجه در بخش شراء می باشد که متعلق به خاندان قراگوزلو بوده و حاجی محمد خان جیهون آباد از مشاهیر دوره قاجار از این روستا بوده است

                     شجره نامه خاندان قراگوزلوجیهون آبادی:

                                               حاجی محمد جعفر خان 

     

 

 

 

حاج محمد خان جیهون آبادی                نصراله خان قراگوزلو                حاجی عبداله خان قراگوزلو

ت: 1176  ف: 1240 ق

/ 0 نظر / 5 بازدید