روستای لتگاه

روستای لتگاه در موقعیت شمال غرب شهر همدان و شمال شرق بخش لالجین در اراضی دشت لتگاه واقع شده. این روستا با جمعیت ۲۰۷۵ نفر و ۷۵۷ خانوار سومین روستای بزرگ بخش لالجینه که اراضی مسکونی این روستا ۵۲ هکتار و اراضی کشاورزی این روستا ۱۱۱۵ هکتاره. کشت اغلب آبی و مرتع این روستا بدلیل قطب اصلی دامداری شهرستان بهار یونجه - گندم - جو - ذرت و علوفه دامیه. این روستا به دلیل موقعیت استراتژیکی یکی از روستاهای موفق در قطب دامداری و صنایع کوچک(تولیدی جوراب) در سطح شهرستان بهار و استانه. وجود ۱۲۵ کارگاه تولیدی جوراب و ۲۷۳ واحد دامداری نقش بسزای در اشتغال روستا داشته، به طوری که تقریباٌ میانگین بیکاری در روستا به صفر رسیده. این روستا از نظر اقلیمی آب و هوای گرم و مرطوب و اراضی این روستا از نوع رسوبی و بسیار حاصلخیزه. گویش این روستا به زبان ترکیه و مذهب شیعه دارن. همچنین اماکن آموزشی در این روستا کامله.دلیل نامگذاری این روستا به نام روستای لتگاه تلاقی دو رودخانه قره چای و قوری چای در اراضی دشت لتگاه بوده که ابتدا به نام لاتگاه (نام ترکی) به معنای جای جمع شدن رسوبات حاصل از سیلاب رودخانه ها نامگذاری شده بوده که بعدها نام لاتگاه به لتگاه تغییر کرد.

/ 0 نظر / 141 بازدید