همدان

شهرستان همدان شهرهمدان     شهرمریانج      شهرجورقان     بخش مرکزی روستای شورین      روستای مزاگرد(امزاگرد/ امزاجرد )     سیمین انجلاس    

 روستای آبشینه

   

 روستای ابرو

     روستای یکن آباد     روستای ینگیجه (انصارالامام)     روستای علی آباد آق حصار     روستای نهران     روستای اولیا     روستای پهن آباد      روستای باغجه     روستای آغچه خرابه     روستای ورکانه   شهرقهاوند

 

 

  بخش شرا(قهاوند)  کوزره      عبدارحیم     احمد آباد تپه      راهجرد     خماجین     خیر آباد      جیهون آباد     یکله     هیزج     رزج     امیر آباد کرد      روستای گنبد چای     بویاقچی     بوبوک آباد     قرخلر     یسرلو     نوده قره باغی     سماوک     قبچاق

 

/ 0 نظر / 15 بازدید