شورین

شورین

در مورد وجه تسمیه شورین در کتاب تاریخ بی دروغ امده است «شورین از قراری که می گویند در اصل اسم ترکی و «شاهورن» بوده است که گویا آقا محمد خان پادشاه اول قاجارآن را به اجداد حسام الملک امیرافخم پدراحتشام الدوله بخشیده است . خیلی بلوک آبادی است و دارای عمارت و باغات قلاع و قنوات و دهکده هاست و شمال شهر واقع است و مسافتش تا شهر شاید ده هزار قدم باشد که خیابانی محدود مشجر دارد(1).

چنانکه ظهیرالدوله اشاره کرده و در زمان قاجار شورین بلوک بسیار آبادی بوده و دارای عمارت های و باغات و قلاع و قنوات و دهکده ما بوده که از آثاراین دوران در شورین باقی مانده از جمله مسجد امیر افخم ، همچنین دهکده های اطراف که جزء بلوک شورین به حساب می آمدند از جمله امیر آباد ، پهن آباد ، رباط شورین و سرخ آباد ... شکی نیست که در دوره قاجار شورین بسیار آباد وقابل توجه بوده است ولی قبل از دوره قاجار نامی از شورین به میان نمی آید. اما دانشمند و همدانشناس و مورخ شهیر دکتر پرویزاذکایی دهکدۀ باستانی زینو آباد را بر شورین منطبق یا نزدیک آن می داند.(2)

چنانکه از روایت قدیم برمی آید همدان بزرگترینشهر جبال (کوهستان) چنان که طول آن از دامنه کوه الوند بود تا دهکده ای که بدان «زینو اباد » گویند.(3)

در شهرک مدنی در خیابان 18 متری گلزارکه قبلاًََ از اراضی شورین بوده تپه ای باستانی وجود دارد که اگر میراث فرهنگی آنرا کاوش کند قسمت های دیگری از تاریخ نانوشته شورین را روشن می سازد.

          

 

 شجره نامه قراگوزلو های شورین

                                               محمد حسین خان عاشق لو

                                                           سرتیپ رستم خان قراگوزلو

                                            سرتیپ علی خان نصرالملک قراگوزلو

                                                       (داماد فتح علی شاه قاجار)

                                              امیر تومان حسین خان حسام الملک قراگوزلو

                                            امیر زین العابدین خان حسام الملک دوم    ت :1275 ق

                                                        (امیر افخم شورینی)             ف : 1299ق 1306 ش

                                                       غلامرضا خان احتشام الدوله     ت : 1297 ق

                                                        (داماد مظفرالدین شاه)

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)     : خاطرات و اسناد ظهیرالدوله ( به کوشش ایرج افشار چاپ شرکت سهامی کتابهای جیبی ) ص 84

(2)     اذکایی پرویز همدان نامه ص 54 و 169

(3)     اخبارالبلدان ـ ابن فقیه گ 113 / معجم البلدان یاقوت حموی ج 4 ص 981و 983

                       

/ 3 نظر / 373 بازدید
علی ابوالقاسمی

سلام مهندس شورین ادی 2دفعه راحه الصدور کتابیندا گلیبده. اتفاقا او زامان چوخ مهم یریمیش.

مجید

سلام جالب بود ولی درباره احوالات ومردم درحال حاضر اگر اطلاعات داشتید لطفا در وب بگذارید ممنون

مهدی

باسلام من یکی ازساکنان شورین هستم.شورین بخش مرکزی همدان میباشدکشاورزی فعال وکشاورزانی واردمدیرومدبری دارددرشورین اهل ثادات بسیارمعروف همچون سیدآقای موسوی وحاج آقاصالحی داردمردم شورین بسیارمردمان خوب وکاردانی هستند