روستای قبچاق بخش شرا’ همدان

 


تابعیت تقسیماتی

. روستای قبچاق بر اساس آخرین  تقسیمات کشوری  یکی از روستاهای دهستان چاه دشت بخش شراء  (قهاوند) شهرستان همدان می باشد لازم به ذکر است

موقعیت جغرافیایی ووضعیت جغرافیایی روستا

روستا ی قبچاقاز لحاظ موقیت جغرافیایی  در ...............درجه و ........... دقیقه  طول شرقی و ......... درجه و .........دقیقه عرض شمالی  و  با ارتفاع 1800 متر از سطح در یا  در 42 کیلومتری جنوب شهر قهاوند و 14   کیلومتری مرکز دهستان چاه دشت(بوبوک آباد)  و در 37 کیلومتری همدان و 8 کیلومتری آزاد راه کربلا واقع شده است .

به لحاظ موقعیت نسبی  روستای قبچاق از سمت شمال شرقی ایده لو  از سمت شمال با سماوک ، بوبوک آباد ، از سمت  غرب با روستای مرتع بلاغ (شاه بداغ)  از سمت شرق حاجی مقصود و جنوب غربی روستای گورگوز همسایه است.

سابقه سکونت وتایخچه شکل گیری روستا

به گفته اهالی روستا قدمت روستا به 400 سال پیش می رسد لازم به ذکر می باشد  اکثر ساکنیین روستا از ایل کلهور هستند که از  اطراف کرمانشاه بوده اندو به این منطقه مهاجرت کرده است قبلاً در محل  اقوام دیگری سکونت داشته اند که به روستاهای میلاجرد و سماوک و بوبوک آباد مهاجرت کرده اند  در غرب و شمال غربی  روستا قلعه های مخروبه تو در تو وجود دارد که نشان از قدمت  روستا است. از این روستا جاده قذیم همدان به ساوه و ری و خراسان عبور می کرده است. تپه های تاریخی منطقه عبارتند از: مومن تپه و شور قویی ،از باغات روستا سفالهای زیادی پیدا می شود .

فاصله روستا ازسایرروستاها ی همجوارومراکزدهستان.بخش ونوع راههای روستایی

 روستای قبچاق با ایده لو 6 کیلومتر جاده آسفالت میباشد فاصله تا روستای حاحی مقصود 6کیلومتر بخشی ازجاده اسفالت  و قسمتی هم شوسه می باشد  روستای گورگوز 4 کیلومتر و آسفالت می باشد  مرتع بلاغ 5 کیلومتر خاکی ،میلاجرد 12 کیلومتر خاکی و بوبوک آباد 12 کیلومتر خاکی  می باشد

اطلاعات جمعیتی قومی واجتماعی روستا

در سال 1387 جمعیت روستا  625 نفربوده است که ذر قالب 125 خانوار در این مقطع در روستا ساکن بوده اند با گذشت هفت سال جمعیت روستا به علت کوچ افراد ه شهر ها و استانهای مجاور جمعیت افزایش نداشته است.

در این روستاگویش و زبان اهالی ترکی محلی می باشد که  اکثراً (80 درصد)کلهور هستند سایر طایفه ها و فامیلها عبارتند از : پور اقبالی (از گنبدچای آمده اند) ، بهادری (از حیران آمده اند)، تویسرکانی و حسنخانی (از گنبدچای آمده اند)

 

 

نام مزارع ومکانهای تابعه روستا

کوههای معروف: کوه مومن تپه ، چیرپاق داغ ،کوه اشک قیرن ، کوه چاق چاق (گور گوز) ،کوه سقیر یا تاغی، تپه های شفق لر ، ساری تپه ها (شمال رو ستا همجوار سماوک) ساری تپه همجوار بوبوک آباد

دره های معروف : شور دره(به سمت را گور گوز) ، یکه دره (جنوب روستا)

 نام مزارع : شور قویی ، همارا( زمینهای کشاورزی)

موتور های آب: علی کلهوری (یکه دره)  و شمال روستا  غلامعلی کلهوری

قنات : قنات ایدولو ئو تا ازچاههای قنات متعلق به قبچاق می باشد

با غها: عموم که انگور و گردو و سیفی جات و....

 

سابقه فعالیت شورای اسلامی روستا

شورای اسلامی روستا از سال 76فعالیت خود رااغاز کرده وتاکنون نیز مشغول فعالیت میباشد

 

نفر اول

نفر دوم

نفر سوم

 

 

 

 

 

دور اول

جعفر کلهوری

امر اله کلهوری

حسن کلهوری

دور دوم

جعفر کلهوری

امر اله کلهوری

حسن کلهوری

دور سوم

جعفر کلهوری

جواد کلهوری

احمد کلهوری

دور چهارم

جواد کلهوری

جعفر کلهوری

مقصود پور اقبالی

/ 0 نظر / 112 بازدید