# بخش_شرا

فاصله روستاها تا مرکز بخش شراء

فاصله روستاها تا مرکز بخش شراء ردیف نام روستا فاصله تا مرکز شهرستان (کیلومتر) فاصله تا مرکز بخش (کیلومتر) جمعیت 1 آب انبار 64 51 67 2 آقدره 70 17 74 3 احمدآباد تپه 60 35 620 4 احمدآبادشراء 55 15 791 5 امیرآباد کرد 61 22 384 6 ایده لو 46 31 79 7 برکت آباد 65 12 190 8 بزنیجرد 51 22 69 9 بوبوک آباد 35 30 1790 10 بویاقچی 60 8 203 11 جیحون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 19 بازدید